Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les dades personals recollides a través del web?

La present política de privacitat s'aplica a totes les dades de caràcter personal que l'usuari aporti a Gamma Extra, S.L., persona jurídica encarregada de la recollida i processament de les dades personals. Gama Extra, S.L. és l'empresa responsable del tractament de les dades personals que l'usuari proporciona a través de la present pàgina web, responsabilitzant-se dels mateixos d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de les dades de caràcter personal: Reglament (UE) 2016 / 679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ha la lliure circulació d'aquestes dades.

A efectes de la present Política de Privadesa, s'ha d'entendre com «usuari» a tota persona física interessada en els productes i serveis que Gamma Extra, S.L. ofereix a través de la seva pàgina web. Gama Extra, SL, com a responsable del tractament, sol·licitarà, amb caràcter previ a l'aportació de les seves dades de caràcter personal, el consentiment exprés de l'usuari a la present Política de Privacitat, quan així sigui necessari i en qualsevol altre aspecte a la prèvia autorització d'aquest. L'objectiu de la Política de Privacitat de Gamma Extra, S.L. és donar transparència a la informació de com tractem les seves dades i protegir la informació a Internet i les dades que l'usuari pugui introduir a la web.

L'usuari podrà posar-se en contacte amb Gamma Extra, S.L. mitjançant dataprivacy@suittoeyewear.com davant de qualsevol dubte o necessitat que tingui en matèria de protecció de dades.

Dades personals tractades i finalitat del tractament

Les categories de dades i la finalitat per a la qual es tracten per Gamma Extra, S.L. s'exposen a continuació:

finalitats:

- Gestionar i administrar les sol·licituds realitzades pels usuaris en relació amb la gestió de consultes, sol·licitud de propostes i suggeriments sobre els nostres productes i serveis.

Categoria de les dades

Dades de contacte: Nom i cognoms, telèfon i correu electrònic

Conservació de les dades

Conservem les dades facilitades a través dels nostres formularis de contacte per a un termini de 24 mesos i / o fins a la prescripció de les accions legals que es puguin derivar.

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament descrit en el punt anterior és:

- El consentiment que se sol·licita a l'usuari

L'usuari, en qualsevol moment, pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPD) o Responsable, revocar el consentiment facilitat i / o exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, oposició i limitació del tractament, mitjançant escrit dirigit a l'DPO a la següent adreça de correu electrònic: dataprivacy@suittoeyewear.com

En cas que l'usuari consideri que s'han vulnerat els seus drets també té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent.

A més dels anteriors drets, l'Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment anteriorment descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada d'aquest. Gamma Extra S.L. podrà continuar tractant les dades de l'Usuari a la mesura que la llei aplicable ho permeti.

Suscríbete a nuestra Newsletter

Mantente siempre informado de lo que pasa en Suitto