Tested on faces és el procés
creatiu de Suitto

Òptics artesans creen muntures pensant en totes les fisonomies. Un cop dissenyada la muntura es fan mostres en impressió 3D per verificar el correcte ajust.

Es fabriquen prototips d'acetat o de metall i es testen en persones reals per confirmar la seva comoditat.

Les muntures d'acetat es fabriquen
a partir de plaques d'acetat
de cel·lulosa, amb colors
especials i gruixos
superiors als habituals,
per poder esculpir
ponts anatòmics
d'una sola peça,
obtenint comoditat
i estabilitat en el seu ús.

Per facilitar la manipulació
de les ulleres amb les dues mans,
totes les varetes estan dissenyades
amb la forma
anatòmica dels
dits

Les muntures de metall són d'aliatge lleuger galvanitzada i amb lacats pintats a mà.

Les laques de les muntures metàl·liques i els colors de les plaques d'acetat de cel·lulosa són creades exclusivament per Suitto, segons les referències de color Pantone escollides.

Òptics artesans creen muntures pensant en totes les fisonomies. Un cop dissenyada la muntura es fan mostres en impressió 3D per verificar el correcte ajust.

Les muntures es desbastan i es poleixen en bombos de fusta durant tres dies.

Les muntures es poleixen a mà amb tres pastes fines diferents.

La tecnologia crea digitalment formes
ergonòmiques, però les mans
i el temps donen a les muntures Suitto
l'acabat perfecte.